Skip to content
Free shipping on all orders | Express shipping available
Free shipping on all orders.
Express shipping available

When you buy a Kobo eReader,
you get so much more

Everything from a rich catalogue to a
free app, plus rewards for reading

When you buy a Kobo eReader,
you get so much more

Everything from a rich catalogue to a
free app, plus rewards for reading

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

 

When you buy a Kobo eReader,
you get so much more

Everything from a rich catalogue to a
free app, plus rewards for reading

Why read with us?

It's pretty simple, actually. It's because we offer much more than eReaders and apps. We're all about you, and what you love to read, because we love reading too.

Whether you read one book a month or 20, we're here for every reader. Here's how we show it:

Why read with us?

It's pretty simple, actually. It's because we offer much more than eReaders and apps. We're all about you, and what you love to read, because we love reading too.

Whether you read one book a month or 20, we're here for every reader. Here's how we show it:

Recommendations chosen just for you

The more you read with us, the better we get to know you,
so we can suggest books that will be just perfect for you.

A top-rated app experience for FREE

Find all your eBooks and audiobooks* on your phone or tablet. Got a Kobo eReader? Seamlessly switch to read with the app—we'll know where you left off.

*Audiobooks available in select countries.

A rich and relevant catalogue of books

Wherever you are in the world, you'll find an amazing selection of millions of titles, plus original and exclusive stories from your favourite local authors.

A rich and relevant catalogue of books

Wherever you are in the world, you'll find an amazing selection of millions of titles, plus original and exclusive stories from your favourite local authors.

Built-in Kobo eBookstore

Our eBookstore is always open on your eReader, 24/7. Find yesterday’s classics, today’s bestsellers, and everything in between in organized and browsable categories.

Recommendations chosen
just for you

The more you read with us, the better we get to know you, so we can suggest books that will be just perfect for you.

A top-rated app experience for FREE

Find all your eBooks and audiobooks* on your phone or tablet. Got a Kobo eReader? Seamlessly switch to read with the app—we'll know where you left off.

*Audiobooks available in select countries.

A rich and relevant
catalogue of books

Wherever you are in the world, you'll find an amazing selection of millions of titles, plus original and exclusive stories from your favourite local authors.

Built-in Kobo eBookstore

Our eBookstore is always open on your eReader, 24/7. Find yesterday’s classics, today’s bestsellers, and everything in between in organized and browsable categories.

Když si koupíte elektronickou
čtečku Kobo, získáte mnohem víc.

Vše od bohatého katalogu až po bezplatnou
aplikaci a doporučení přímo pro vás.

Když si koupíte
elektronickou čtečku Kobo,
získáte mnohem víc.

Vše od bohatého katalogu až po bezplatnou
aplikaci a doporučení přímo pro vás.

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

 

Když si koupíte elektronickou
čtečku Kobo, získáte mnohem víc.

Vše od bohatého katalogu až po bezplatnou
aplikaci a doporučení přímo pro vás.

Proč číst s námi?

Je to vlastně docela jednoduché. Je to proto, že nabízíme mnohem víc než jen elektronické čtečky a aplikace. Zajímáte nás vy a to, co rádi čtete, protože my také rádi čteme.

Ať už přečtete jednu knihu měsíčně, nebo dvacet, jsme tu pro každého čtenáře.
Tady je návod, jak to ukázat:

Proč číst s námi?

Je to vlastně docela jednoduché. Je to proto, že nabízíme mnohem víc než jen elektronické čtečky a aplikace. Zajímáte nás vy a to, co rádi čtete, protože my také rádi čteme.

Ať už přečtete jednu knihu měsíčně, nebo dvacet, jsme tu pro každého čtenáře. Tady je návod, jak to ukázat:

Doporučení vybraná přímo pro vás

Čím více s námi budete číst, tím lépe vás poznáme, abychom vám mohli navrhnout knihy, které vás budou bavit.

Nejlépe hodnocený zážitek z aplikace ZDARMA

Najděte všechny své elektronické knihy a audioknihy* v telefonu nebo tabletu. Máte elektronickou čtečku Kobo? Plynulé přepínání na čtení pomocí aplikace – budeme vědět, kde jste skončili.

*Audioknihy jsou dostupné ve vybraných zemích.

Bohatý a relevantní katalog knih

Ať jste kdekoli na světě, najdete zde úžasný výběr milionů titulů a originální a exkluzivní příběhy od svých oblíbených místních autorů.

Bohatý a relevantní katalog knih

Ať jste kdekoli na světě, najdete zde úžasný výběr milionů titulů a originální a exkluzivní příběhy od svých oblíbených místních autorů.

Vestavěný obchod s elektronickými knihami Kobo

Náš obchod s elektronickými knihami je na vaší čtečce otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V přehledných kategoriích najdete jak klasiku, tak současné bestsellery a vše mezi tím.

Doporučení vybraná
přímo pro vás

Čím více s námi budete číst, tím lépe vás poznáme, abychom vám mohli navrhnout knihy, které vás budou bavit.

Nejlépe hodnocený zážitek z aplikace ZDARMA

Najděte všechny své elektronické knihy a audioknihy* v telefonu nebo tabletu. Máte elektronickou čtečku Kobo? Plynulé přepínání na čtení pomocí aplikace – budeme vědět, kde jste skončili.

*Audioknihy jsou dostupné ve vybraných zemích.

Bohatý a relevantní
katalog knih

Ať jste kdekoli na světě,
najdete zde úžasný výběr
milionů titulů a originální
a exkluzivní příběhy
od svých oblíbených
místních autorů.

Vestavěný obchod s elektronickými knihami Kobo

Náš obchod s elektronickými knihami je na vaší čtečce otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V přehledných kategoriích najdete jak klasiku, tak současné bestsellery a vše mezi tím.

Kupując Kobo eReader,
otrzymujesz o wiele więcej

Od bogatego katalogu po bezpłatną aplikację
i rekomendacje tylko dla Ciebie

Kupując Kobo eReader,
otrzymujesz o wiele więcej

Od bogatego katalogu po bezpłatną
aplikację i rekomendacje tylko dla Ciebie

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

 

Kupując Kobo eReader,
otrzymujesz o wiele więcej
e

Od bogatego katalogu po bezpłatną aplikację
i rekomendacje tylko dla Ciebie

Dlaczego polecamy czytać z nami?

Właściwie to całkiem proste. Dlatego, że oferujemy znacznie więcej niż czytniki eReader i aplikacje. Dbamy o Ciebie i o to, co lubisz czytać, ponieważ my też lubimy czytać.

Niezależnie od tego, czy czytasz jedną książkę miesięcznie, czy 20, jesteśmy tu dla każdego czytelnika. Oto jak to okazujemy:

Dlaczego polecamy czytać z nami?

Właściwie to całkiem proste. Dlatego, że oferujemy znacznie więcej niż czytniki eReader i aplikacje. Dbamy o Ciebie i o to, co lubisz czytać, ponieważ my też lubimy czytać.

Niezależnie od tego, czy czytasz jedną książkę miesięcznie, czy 20, jesteśmy tu dla każdego czytelnika. Oto jak to okazujemy:

Rekomendacje wybrane specjalnie dla Ciebie

Im więcej z nami czytasz, tym lepiej Cię poznajemy, dzięki czemu możemy zaproponować książki, które będą dla Ciebie idealne.

Najwyżej oceniana aplikacja za DARMO

Znajdź wszystkie swoje e-booki i audiobooki* na telefonie lub tablecie. Masz Kobo eReader? Bezproblemowo przełącz się na czytanie za pomocą aplikacji – będziemy wiedzieć, gdzie skończyłeś/-aś.

* Audiobooki dostępne w wybranych krajach.

Bogaty i aktualny katalog książek

Gdziekolwiek jesteś na świecie, znajdziesz niesamowity wybór milionów tytułów oraz oryginalne i ekskluzywne historie Twoich ulubionych lokalnych autorów.

Bogaty i aktualny katalog książek

Gdziekolwiek jesteś na świecie, znajdziesz niesamowity wybór milionów tytułów oraz oryginalne i ekskluzywne historie Twoich ulubionych lokalnych autorów.

Wbudowany Kobo eBookstore

Nasz eBookstore jest zawsze otwarty na Twoim eReaderze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdź wczorajsze klasyki, dzisiejsze bestsellery i inne w zorganizowanych i możliwych do przeglądania kategoriach.

Rekomendacje wybrane
specjalnie dla Ciebie

Im więcej z nami czytasz, tym lepiej Cię poznajemy, dzięki czemu możemy zaproponować książki, które będą dla Ciebie idealne.

Najwyżej oceniana
aplikacja za DARMO

Znajdź wszystkie swoje e-booki i audiobooki* na telefonie lub tablecie. Masz Kobo eReader? Bezproblemowo przełącz się na czytanie za pomocą aplikacji – będziemy wiedzieć, gdzie skończyłeś/-aś.

*Audiobooki dostępne w wybranych krajach.

Bogaty i aktualny
katalog książek

Gdziekolwiek jesteś na świecie, znajdziesz niesamowity wybór milionów tytułów oraz oryginalne i ekskluzywne historie Twoich ulubionych lokalnych
autorów.

Wbudowany Kobo
eBookstore

Nasz eBookstore jest zawsze otwarty na Twoim eReaderze, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdź wczorajsze klasyki, dzisiejsze bestsellery i inne w zorganizowanych i możliwych do przeglądania kategoriach.

Când cumpărați un dispozitiv
eReader Kobo, beneficiați
de mult mai mult

Totul de la un catalog amplu la o aplicație
gratuită și recomandări doar pentru dvs.

Când cumpărați un
dispozitiv eReader Kobo,
beneficiați de mult mai mult

Totul de la un catalog amplu la o aplicație
gratuită și recomandări doar pentru dvs.

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

 

Când cumpărați un dispozitiv eReader Kobo, beneficiați
de mult mai mult

Totul de la un catalog amplu la o aplicație
gratuită și recomandări doar pentru dvs.

De ce să citiți alături de noi?

Este destul de simplu, de fapt. Pentru că oferim mult mai mult decât dispozitive eReader și aplicații. Dvs. sunteți preocuparea noastră principală, precum și ceea ce vă place să citiți, deoarece și nouă ne place să citim.

Indiferent dacă citiți o carte pe lună sau 20, suntem aici pentru fiecare cititor.
Iată cum o demonstrăm:

De ce să citiți alături de noi?

Este destul de simplu, de fapt. Pentru că oferim mult mai mult decât dispozitive eReader și aplicații. Dvs. sunteți preocuparea noastră principală, precum și ceea ce vă place să citiți, deoarece și nouă ne place să citim.

Indiferent dacă citiți o carte pe lună sau 20, suntem aici pentru fiecare cititor. Iată cum o demonstrăm:

Recomandări alese numai pentru dvs.

Cu cât citiți mai mult alături de noi, cu atât vă vom cunoaște mai bine, astfel încât să vă propunem cărți care vor fi perfecte pentru dvs.

O aplicație de top, disponibilă GRATUIT

Găsiți toate cărțile electronice și cărțile audio* pe telefonul sau tableta dvs. Aveți un eReader Kobo? Comutați fără sincope pentru a citi în aplicație. Noi vă vom aminti unde ați rămas.

* Cărțile audio sunt disponibile în țările selectate.

Un catalog de cărți bogat și relevant

Oriunde vă aflați în lume, veți găsi o selecție uimitoare de milioane de titluri, plus povestiri originale și exclusive de la autorii dvs. locali.

Un catalog de cărți bogat și relevant

Oriunde vă aflați în lume, veți găsi o selecție uimitoare de milioane de titluri, plus povestiri originale și exclusive de la autorii dvs. locali.

Librărie electronică Kobo integrată

Librăria noastră electronică este mereu deschisă pe eReader-ul dvs., nonstop. Găsiți clasicii de odinioară, bestseller-uri contemporane și orice altceva vă doriți, în categorii organizate, ușor de consultat.

Recomandări alese
numai pentru dvs.

Cu cât citiți mai mult alături de noi, cu atât vă vom cunoaște mai bine, astfel încât să vă propunem cărți care vor fi perfecte pentru dvs.

O aplicație de top,
disponibilă GRATUIT

Găsiți toate cărțile electronice și cărțile audio* pe telefonul sau tableta dvs. Aveți un eReader Kobo? Comutați fără sincope pentru a citi în aplicație. Noi vă vom aminti unde ați rămas.
*Cărțile audio sunt disponibile în țările selectate.

*Audiobooki dostępne w wybranych krajach.

Un catalog de cărți
bogat și relevant

Oriunde vă aflați în lume,
veți găsi o selecție uimitoare
de milioane de titluri,
plus povestiri originale
și exclusive de la autorii
dvs. locali.

Librărie electronică
Kobo integrată

Librăria noastră electronică este mereu deschisă pe eReader-ul dvs., nonstop. Găsiți clasicii de odinioară, bestseller-uri contemporane și orice altceva vă doriți, în categorii organizate, ușor de consultat.

När du köper en Kobo
eReader får du så mycket mer

Allt från en omfattande katalog till en gratis app
och rekommendationer enbart för dig

När du köper en Kobo
eReader får du så mycket mer

Allt från en omfattande katalog till en gratis
app och rekommendationer enbart för dig

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

 

När du köper en Kobo eReader
får du så mycket mer

Allt från en omfattande katalog till en
gratis app och rekommendationer enbart för dig

Varför läsa med oss?

Det är ganska enkelt, faktiskt. Det är för att vi erbjuder mycket mer än läsplattor och appar. Vi är till för dig och vad du älskar att läsa, för vi älskar att läsa också.

Oavsett om du läser en bok i månaden eller 20, finns vi här för varje läsare. Och så här visar vi det:

Varför läsa med oss?

Det är ganska enkelt, faktiskt. Det är för att vi erbjuder mycket mer än läsplattor och appar. Vi är till för dig och vad du älskar att läsa, för vi älskar att läsa också.

Oavsett om du läser en bok i månaden eller 20, finns vi här för varje läsare. Och så här visar vi det:

Rekommendationer utvalda just för dig

Ju mer du läser med oss, desto bättre lär vi känna dig, så vi kan tipsa om böcker som passar just dig.

En topprankad appupplevelse GRATIS

Hitta alla dina e-böcker och ljudböcker* på din telefon eller surfplatta. Har du redan en Kobo eReader? Byt sömlöst till läsning med appen – vi vet var du slutade.

* Ljudböcker som är tillgängliga i utvalda länder.

En rik och relevant katalog med böcker

Var du än befinner dig i världen hittar du ett fantastiskt urval av miljontals titlar, plus originella och exklusiva berättelser från dina favoritförfattare.

En rik och relevant katalog med böcker

Var du än befinner dig i världen hittar du ett fantastiskt urval av miljontals titlar, plus originella och exklusiva berättelser från dina favoritförfattare.

Inbyggd Kobo eBookstore

Vår eBookstore är alltid öppen på din eReader, dygnet runt. Hitta gårdagens klassiker, dagens bästsäljare och allt däremellan i organiserade och bläddringsbara kategorier.

Rekommendationer
utvalda just för dig

Ju mer du läser med oss, desto bättre lär vi känna dig, så vi kan tipsa om böcker som passar just dig.

En topprankad
appupplevelse GRATIS

Hitta alla dina e-böcker och ljudböcker* på din telefon eller surfplatta. Har du redan en Kobo eReader? Byt sömlöst till läsning med appen – vi vet var du slutade.

*Ljudböcker som är tillgängliga i utvalda länder.

En rik och relevant
katalog med böcker

Var du än befinner dig i världen hittar du ett fantastiskt urval av miljontals titlar, plus originella och exklusiva berättelser från dina favoritförfattare.

Inbyggd Kobo eBookstore

Vår eBookstore är alltid öppen på din eReader, dygnet runt. Hitta gårdagens klassiker, dagens bästsäljare och allt däremellan i organiserade och bläddringsbara kategorier.