Přeskočit na obsah

Working towards a
sustainable future

Find out more about how we're working
to minimize our carbon footprint

Working towards a
sustainable future

Find out more about how we're working
to minimize our carbon footprint

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

Working towards a
sustainable future

Find out more about how we're
working to minimize our carbon footprint

Adopting an
eco-conscious
approach

We’re committed to reducing our impact on the environment. Since 2022, all Kobo Readers have been made with more eco-conscious materials.

Each features an exterior made with:

more than
85%

recycled plastic

including
10%

ocean-bound plastic

These materials help us divert plastic bottles, CDs, DVDs and other waste from our oceans and landfills.

Our more eco-conscious packaging is also magnet-free and made with FSC-certified recycled paper.

Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour, and Kobo Libra Colour eReaders are repairable. Learn how to extend their lives at kobo.com/repairability.

Reducing emissions on eReader shipments

This year, we'll offset 100% of the carbon emissions associated
with direct shipments of Kobo eReaders. That's equivalent to:

1B+

smartphones
charged for a year

1,600+

cars taken off the
road for a year

900+

homes a year powered
by reusable energy

To help achieve this, we've partnered with the
Coastal First Nations-Great Bear Initiative on the
Great Bear Forest Carbon Project.

Great Bear balances human well-being with the improved management of the land, distributing carbon credit revenue among the nine First Nation communities who inhabit Haida Gwaii.

Adopting an
eco-conscious
approach

We’re committed to reducing our impact on the environment. Since 2022, all Kobo Readers have been made with more eco-conscious materials.

Each features an exterior made with:

more than
85%

recycled plastic

including
10%

ocean-bound plastic

These materials help us divert plastic bottles, CDs, DVDs and other waste from our oceans and landfills.

Our more eco-conscious packaging is also magnet-free and made with FSC-certified recycled paper.

Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour, and Kobo Libra Colour eReaders are repairable. Learn how to extend their lives at kobo.com/repairability.


Reducing emissions on
eReader shipments

This year, we'll offset 100% of the carbon emissions associated with direct shipments of Kobo eReaders. That's equivalent to:

1B+

smartphones
charged for a year

1,600+

cars taken off the
road for a year

900+

homes a year powered
by reusable energy

Great Bear balances human well-being with the improved management of the land, distributing carbon credit revenue among the nine First Nation communities who inhabit Haida Gwaii.

To help achieve this, we've partnered with the Coastal First Nations-Great Bear Initiative on the Great Bear Forest Carbon Project.

Adopting an
eco-conscious
approach

We’re committed to reducing our impact on the environment. Since 2022, all Kobo Readers have been made with more eco-conscious materials.

Each features an exterior made with:

more than
85%

recycled plastic

including
10%

ocean-bound plastic

These materials help us divert plastic bottles, CDs,
DVDs and other waste from our oceans and landfills.

Our more eco-conscious packaging is also magnet-free
and made with FSC-certified recycled paper.

Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour,
and Kobo Libra Colour eReaders are repairable.
Learn how to extend their lives at
kobo.com/repairability.


Reducing emissions on eReader shipments

This year, we'll offset 100% of the carbon emissions associated with direct shipments of Kobo eReaders. That's equivalent to:

1B+

smartphones
charged for a year

1,600+

cars taken off the
road for a year

900+

homes a year powered
by reusable energy

Impacts of the project

Here’s how Great Bear has made a difference:

Western Red Cedars
(aka "The Trees of Life")
are protected from logging

Removal of 1,000,000
metric tons of CO2e from
the atmosphere annually

Protects the habitats of
leatherback turtles, grey
whales, and Steller sea lions

Impact of the project
Here's how Great Bear has made a difference:

Western Red Cedars
(aka "The Trees of Life")
are protected from logging

Removal of 1,000,000
metric tons of CO2e from
the atmosphere annually

Protects the habitats of
leatherback turtles, grey
whales, and Steller sea lions

To help achieve this, we've partnered with the Coastal First Nations-Great Bear Initiative on the Great Bear Forest Carbon Project.

Great Bear balances human well-being with the improved management of the land, distributing carbon credit revenue among the nine First Nation communities who inhabit Haida Gwaii.

Impacts of the project
Here’s how Great Bear has made a difference:

Western Red Cedars
(aka "The Trees of Life") are protected from logging

Removal of 1,000,000
metric tons of CO2e from the atmosphere annually

Protects the habitats of
leatherback turtles, grey
whales, and Steller sea lions

Naše úsilí o
udržitelnou budoucnost

Zjistěte více o tom, jak se snažíme
minimalizovat naši uhlíkovou stopu.

Naše úsilí o
udržitelnou budoucnost

Zjistěte více o tom, jak se snažíme
minimalizovat naši uhlíkovou stopu.

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

Naše úsilí o
udržitelnou budoucnost

Zjistěte více o tom, jak se snažíme
minimalizovat naši uhlíkovou stopu.

Přijímáme
ekologický přístup

Zavázali jsme se snížit náš dopad na životní prostředí. Od roku 2022 vyrábíme všechny čtečky Kobo z ekologičtějších materiálů.

Každá z nich má vnější povrch vyrobený z:

více než
85 %

z recyklovaného plastu

včetně
10 %

plastu, který by jinak skončil v oceánech

Tyto materiály nám pomáhají zajistit, že plastové lahve, CD, DVD a další odpad neskončí v oceánech a na skládkách.

Naše ekologicky uvědomělejší obaly navíc neobsahují magnety a jsou vyrobeny s využitím recyklovaného papíru s certifikací FSC.

Elektronické čtečky Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour a Kobo Libra Colour lze opravit. Jak prodloužit jejich životnost se dozvíte na adrese kobo.com/repairability.


Přijímáme ekologický přístup

Zavázali jsme se snížit náš dopad na životní prostředí. Od roku 2022 vyrábíme všechny čtečky Kobo z ekologičtějších materiálů.

Každá z nich má vnější povrch vyrobený z:

více než
85 %

z recyklovaného plastu

včetně
10 %

plastu, který by jinak skončil v oceánech

Tyto materiály nám pomáhají zajistit, že plastové lahve, CD, DVD a další odpad neskončí v oceánech a na skládkách.

Naše ekologicky uvědomělejší obaly navíc neobsahují magnety a jsou vyrobeny s využitím recyklovaného papíru s certifikací FSC.

Elektronické čtečky Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour a Kobo Libra Colour lze opravit. Jak prodloužit jejich životnost se dozvíte na adrese kobo.com/repairability.

Snížení emisí při dodávkách elektronických čteček knih

V letošním roce budeme kompenzovat 100 % uhlíkových emisí
spojených s přímými dodávkami elektronických čteček Kobo. To odpovídá:

> 1 mld.

nabitých
mobilů za rok

> 1600

aut stažených z
provozu na jeden rok

> 900

domovů poháněných
obnovitelnou energií po celý rok

Abychom napomohli dosažení tohoto cíle, spojili jsme
se v případě projektu Great Bear Forest Carbon Project s
iniciativou Coastal First Nations-Great Bear Initiative.

Projekt se snaží najít rovnováhu mezi životní úrovní a hospodárnějším zacházením s půdou, a přerozděluje výnosy z emisních povolenek mezi devět komunit původních obyvatel ostrova Haida Gwaii.

Vliv projektu

Projekt Great Bear Forest Carbon Project přispěl ke změně následujícím způsobem:

Západní červené cedry
(tzv. „Stromy života")
jsou chráněny před kácením.

Odstranění
1 000 000 tun CO2e
z atmosféry ročně.

Chrání přirozená životní
prostředí kožatky velké,
plejtvákovce šedého a lachtana ušatého

Přijímáme
ekologický přístup

Zavázali jsme se snížit náš dopad na životní prostředí. Od roku 2022 vyrábíme všechny čtečky Kobo z ekologičtějších materiálů.

Každá z nich má vnější povrch
vyrobený z:

více než
85 %

recyklovaného plastu

včetně
10 %

plastu, který by jinak skončil v oceánech

Tyto materiály nám pomáhají zajistit, že plastové lahve, CD, DVD a další
odpad neskončí v oceánech a na skládkách.

Naše ekologicky uvědomělejší obaly navíc neobsahují magnety a
jsou vyrobeny s využitím recyklovaného papíru s certifikací FSC.

Elektronické čtečky Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour
a Kobo Libra Colour lze opravit. Jak prodloužit jejich
životnost se dozvíte na adrese
 kobo.com/repairability.


Snížení emisí při dodávkách
elektronických čteček knih

V letošním roce budeme kompenzovat 100 % uhlíkových emisí spojených s přímými dodávkami elektronických čteček Kobo.
To odpovídá:

> 1 mld.

nabitých
mobilů
za rok

> 1600

aut stažených
z provozu na
jeden rok

> 900

domovů poháněných obnovitelnou energií
po celý rok

Abychom napomohli dosažení tohoto cíle, spojili jsme se v případě projektu Great Bear Forest Carbon Project s iniciativou Coastal First Nations-Great Bear Initiative.

Projekt se snaží najít rovnováhu mezi životní úrovní a hospodárnějším zacházením s půdou, a přerozděluje výnosy z emisních povolenek mezi devět komunit původních obyvatel ostrova Haida Gwaii.

Vliv projektu
Projekt Great Bear Forest Carbon Project
přispěl ke změně následujícím způsobem:

Západní červené cedry (tzv. „Stromy života") jsou chráněny před kácením.

Odstranění
1 000 000
tun CO2e z
atmosféry ročně.

Chrání přirozená životní prostředí kožatky velké, plejtvákovce šedého a lachtana ušatého

Snížení emisí při dodávkách elektronických čteček knih

V letošním roce budeme kompenzovat 100 % uhlíkových emisí spojených s přímými dodávkami elektronických čteček Kobo. To odpovídá:

> 1 mld.

nabitých
mobilů za rok

> 1600

aut stažených z
provozu na jeden rok

> 900

hdomovů poháněných
obnovitelnou energií po celý rok

Projekt se snaží najít rovnováhu mezi životní úrovní a hospodárnějším zacházením s půdou, a přerozděluje výnosy z emisních povolenek mezi devět komunit původních obyvatel ostrova Haida Gwaii.

Abychom napomohli dosažení tohoto cíle, spojili jsme se v případě projektu Great Bear Forest Carbon Project s iniciativou Coastal First Nations-Great Bear Initiative.

Vliv projektu
Projekt Great Bear Forest Carbon Project
přispěl ke změně následujícím způsobem:

Západní červené cedry
(tzv. „Stromy života")
jsou chráněny před kácením.

Odstranění
1 000 000 tun CO2e
z atmosféry ročně.

Chrání přirozená životní
prostředí kožatky velké, plejtvákovce šedého a lachtana ušatého

Dążenie do
zrównoważonej przyszłości

Dowiedz się więcej o tym, jak staramy się
minimalizować nasz ślad węglowy.

Dążenie do
zrównoważonej przyszłości

Dowiedz się więcej o tym, jak staramy
się minimalizować nasz ślad węglowy.

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

Dążenie do
zrównoważonej przyszłości

Dowiedz się więcej o tym, jak staramy
się minimalizować nasz ślad węglowy.

Przyjęcie podejścia
świadomego ekologicznie

Zależy nam na zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko. Od 2022 roku wszystkie czytniki Kobo są produkowane z bardziej ekologicznych materiałów.

Ich obudowy są wykonane z:

ponad
85%

z plastiku z recyklingu

w tym w
10%

z plastiku przechwyconego przed dotarciem do oceanów

Dzięki wytwarzaniu takiego materiału część plastikowych butelek, płyt CD i DVD oraz innych odpadów nie trafia do oceanów ani na wysypiska śmieci.

Nasze bardziej ekologiczne opakowanie nie zawiera magnesów i jest wykonane z papieru makulaturowego z certyfikatem FSC.

Czytniki Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour i Kobo Libra Colour nadają się do naprawy. Dowiedz się, jak wydłużyć ich żywotność tutaj: kobo.com/repairability.


Przyjęcie podejścia
świadomego ekologicznie

Zależy nam na zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko. Od 2022 roku wszystkie czytniki Kobo są produkowane z bardziej ekologicznych materiałów.

Ich obudowy są wykonane z:

ponad
85%

z plastiku z recyklingu

w tym w
10%

z plastiku przechwyconego przed dotarciem do oceanów

Dzięki wytwarzaniu takiego materiału część plastikowych butelek, płyt CD i DVD oraz innych odpadów nie trafia do oceanów ani na wysypiska śmieci.

Nasze bardziej ekologiczne opakowanie nie zawiera magnesów i jest wykonane z papieru makulaturowego z certyfikatem FSC.

Czytniki Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour i Kobo Libra Colour nadają się do naprawy. Dowiedz się, jak wydłużyć ich żywotność tutaj: kobo.com/repairability.

Ograniczanie emisji przy dostawie czytników

W tym roku skompensujemy 100% emisji związków węgla związanej
z bezpośrednimi dostawami czytników Kobo. Odpowiada to:

1 mld+

smartfonów
ładowanych
przez rok

1600+

samochodom
wycofanym z
dróg na rok

900+

domom zasilanym z
odnawialnych źródeł
energii przez rok

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z
inicjatywą rdzennych ludów przybrzeżnych (Coastal First Nations-Great Bear Initiative) przy projekcie ochrony lasów (Great Bear Forest Carbon Project).

Projekt dba o równowagę między dobrostanem ludzi a racjonalnym zarządzaniem ziemią, dystrybuując przychody ze sprzedaży praw do emisji związków węgla wśród dziewięciu rdzennych plemion Haida Gwaii.

Efekty projektu

Oto efekty działania Great Bear Forest Carbon Project:

Ochrona żywotników olbrzymich
(zwanych „drzewami życia”)
przed wycinką

Eliminacja emisji 1 mln
ton ekwiwalentu CO2 do
atmosfery rocznie

Ochrona siedlisk żółwi
skórzastych, wali szarych
i uchatek grzywiastych

Przyjęcie podejścia świadomego ekologicznie

Zależy nam na zmniejszeniu naszego wpływu na środowisko. Od 2022 roku wszystkie czytniki Kobo są produkowane z bardziej ekologicznych materiałów.

Ich obudowy są wykonane z:

ponad
85%

z plastiku z recyklingu

w tym w
10%

z plastiku przechwyconego przed dotarciem do oceanów

Dzięki wytwarzaniu takiego materiału część plastikowych butelek,
płyt CD i DVD oraz innych odpadów nie trafia do oceanów ani na wysypiska śmieci.

Nasze bardziej ekologiczne opakowanie nie zawiera magnesów i jest
wykonane z papieru makulaturowego z certyfikatem FSC.

Czytniki Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour i
Kobo Libra Colour nadają się do naprawy. Dowiedz się,
jak wydłużyć ich żywotność tutaj:
 kobo.com/repairability.


Ograniczanie emisji
przy dostawie czytników

W tym roku skompensujemy 100% emisji związków węgla związanej z bezpośrednimi dostawami czytników Kobo. Odpowiada to:

1 mld+

smartfonów
ładowanych
przez rok

1600+

samochodom
wycofanym z
dróg na rok

900+

domom zasilanym z odnawialnych źródeł energii przez rok

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z inicjatywą rdzennych ludów przybrzeżnych (Coastal First Nations-Great Bear Initiative) przy projekcie ochrony lasów (Great Bear Forest Carbon Project).

Projekt dba o równowagę między dobrostanem ludzi a racjonalnym zarządzaniem ziemią, dystrybuując przychody ze sprzedaży praw do emisji związków węgla wśród dziewięciu rdzennych plemion Haida Gwaii.

Efekty projektu
Oto efekty działania Great Bear Forest Carbon Project:

Ochrona żywotników olbrzymich (zwanych „drzewami życia”) przed wycinką

Eliminacja emisji 1 mln ton ekwiwalentu CO2 do atmosfery rocznie

Ochrona siedlisk żółwi skórzastych, wali szarych i uchatek grzywiastych

Ograniczanie emisji
przy dostawie czytników

W tym roku skompensujemy 100% emisji związków węgla związanej z bezpośrednimi dostawami czytników Kobo. Odpowiada to:

1 mld+

smartfonów ładowanych
przez rok

1600+

samochodom wycofanym
z dróg na rok

900+

domom zasilanym z
odnawialnych źródeł energii przez rok

Projekt dba o równowagę między dobrostanem ludzi a racjonalnym zarządzaniem ziemią, dystrybuując przychody ze sprzedaży praw do emisji związków węgla wśród dziewięciu rdzennych plemion Haida Gwaii.

W tym celu nawiązaliśmy współpracę z inicjatywą rdzennych ludów przybrzeżnych (Coastal First Nations-Great Bear Initiative) przy projekcie ochrony lasów (Great Bear Forest Carbon Project).

Efekty projektu
Oto efekty działania
Great Bear Forest Carbon Project:

Ochrona żywotników olbrzymich
(zwanych „drzewami życia”)
przed wycinką

Eliminacja emisji 1 mln
ton ekwiwalentu CO2 do
atmosfery rocznie

Ochrona siedlisk żółwi s
kórzastych, wali szarych
i uchatek grzywiastych

Lucrăm pentru un
viitor mai sustenabil

Aflați mai multe despre felul în care ne străduim
să ne minimizăm amprenta de carbon

Lucrăm pentru un
viitor mai sustenabil

Aflați mai multe despre felul în care
ne străduim să ne minimizăm amprenta de carbon

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

Lucrăm pentru un
viitor mai sustenabil

Aflați mai multe despre felul în care ne
străduim să ne minimizăm amprenta de carbon

Adoptăm o abordare ecologică

Preocuparea noastră este să reducem impactul asupra mediului. Încă din 2022, toate dispozitivele Kobo Readers au fost fabricate cu materiale mai ecologice.

Fiecare prezintă un exterior fabricat cu:

peste
85%

plastic
reciclat

inclusiv
10%

plastic destinat pentru a fi aruncat în ocean

Materialele ne ajută să folosim sticle din plastic, CD-uri și DVD-uri și alte deșeuri din oceane și gropi de gunoi.

Ambalajul nostru mai ecologic nu conține magnet și este fabricat cu hârtie reciclată certificată FSC.

Dispozitivele eReader Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour și Kobo Libra Colour pot fi reparate. Aflați cum să le prelungiți durata de viață pe kobo.com/repairability.


Adoptăm o abordare ecologică

Preocuparea noastră este să reducem impactul asupra mediului. Încă din 2022, toate dispozitivele Kobo Readers au fost fabricate cu materiale mai ecologice.

Fiecare prezintă un exterior fabricat cu:

peste
85%

plastic reciclat

inclusiv
10%

plastic destinat pentru a fi aruncat în ocean

Materialele ne ajută să folosim sticle din plastic, CD-uri și DVD-uri și alte deșeuri din oceane și gropi de gunoi.

Ambalajul nostru mai ecologic nu conține magnet și este fabricat cu hârtie reciclată certificată FSC.

Dispozitivele eReader Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour și Kobo Libra Colour pot fi reparate. Aflați cum să le prelungiți durata de viață pe kobo.com/repairability.

Reducerea emisiilor la livrarea eReader

În acest an, vom compensa 100% din emisiile de carbon asociate cu
livrările directe de Kobo eReaders. Acest lucru este echivalent cu:

Peste 1 miliard

de smartphone-uri încărcate
timp de un an

Peste 1.600

de mașini scoase din
circulație timp de un an

Peste 900

de case alimentate cu energie
regenerabilă timp de un an

Pentru a contribui la realizarea acestui lucru, am colaborat cu
Inițiativa Coastal First Nations-Great Bear în cadrul
proiectului de carbon forestier Great Bear.

Proiectul asigură un echilibru între bunăstarea oamenilor și o mai bună gestionare a terenurilor, distribuind veniturile obținute din creditele de carbon în rândul celor nouă comunități ale Primei Națiuni care populează Haida Gwaii.

Impactul proiectului

Iată cum proiectul de carbon forestier Great Bear a făcut o diferență:

Cedrul roșu canadian
(supranumit „Copacul vieții”)
este protejat împotriva exploatării forestiere

Eliminarea a 1.000.000
de tone metrice de CO2e
din atmosferă anual

Protejează habitatele țestoaselor Dermochelys coriacea, a balenelor
cenușii și a leilor de mare Steller

Adoptăm o
abordare ecologică

Preocuparea noastră este să reducem impactul asupra mediului. Încă din 2022, toate dispozitivele Kobo Readers au fost fabricate cu materiale mai ecologice.

Fiecare prezintă un exterior fabricat cu:

peste
85%

plastic reciclat

inclusiv
10%

plastic destinat pentru a fi aruncat în ocean

Materialele ne ajută să folosim sticle din plastic, CD-uri și
DVD-uri și alte deșeuri din oceane și gropi de gunoi.

Ambalajul nostru mai ecologic nu conține magnet și este
fabricat cu hârtie reciclată certificată FSC.

Dispozitivele eReader Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour
și Kobo Libra Colour pot fi reparate. Aflați cum să le
prelungiți durata de viață pe
 kobo.com/repairability.


Reducerea emisiilor
la livrarea eReader

În acest an, vom compensa 100% din emisiile de carbon asociate cu livrările directe de Kobo eReaders. Acest lucru este echivalent cu:

Peste
1 miliard

de smartphone-uri încărcate timp
de un an

Peste
1.600

de mașini scoase
din circulație
timp de un an

Peste
900

de case alimentate cu energie regenerabilă
timp de un an

Pentru a contribui la realizarea acestui lucru, am colaborat cu Inițiativa Coastal First Nations-Great Bear în cadrul proiectului de carbon forestier Great Bear.

Proiectul asigură un echilibru între bunăstarea oamenilor și o mai bună gestionare a terenurilor, distribuind veniturile obținute din creditele de carbon în rândul celor nouă comunități ale Primei Națiuni care populează Haida Gwaii.

Impactul proiectului
Iată cum proiectul de carbon forestier Great Bear a făcut o diferență:

Cedrul roșu canadian (supranumit „Copacul vieții”) este protejat împotriva exploatării forestiere

Eliminarea a 1.000.000 de tone metrice de CO2e din atmosferă anual

Protejează habitatele țestoaselor Dermochelys coriacea, a balenelor cenușii și a leilor de mare Steller

Reducerea emisiilor
la livrarea eReader

În acest an, vom compensa 100% din emisiile de carbon asociate cu livrările directe de Kobo eReaders. Acest lucru este echivalent cu:

Peste 1 miliard

de smartphone-uri
încărcate timp de un an

Peste 1.600

de mașini scoase din
circulație timp de un an

Peste 900

de case alimentate cu energie
regenerabilă timp de un an

Proiectul asigură un echilibru între bunăstarea oamenilor și o mai bună gestionare a terenurilor, distribuind veniturile obținute din creditele de carbon în rândul celor nouă comunități ale Primei Națiuni care populează Haida Gwaii.

Pentru a contribui la realizarea acestui lucru, am colaborat cu Inițiativa Coastal First Nations-Great Bear în cadrul proiectului de carbon forestier Great Bear.

Impactul proiectului
Iată cum proiectul de carbon forestier
Great Bear a făcut o diferență:

Cedrul roșu canadian
(supranumit „Copacul vieții”)
este protejat împotriva
exploatării forestiere

Eliminarea a 1.000.000
de tone metrice de CO2e
din atmosferă anual

Protejează habitatele țestoaselor Dermochelys coriacea, a balenelor
cenușii și a leilor de mare Steller

Arbeta mot en hållbar framtid

Ta reda på mer om hur vi arbetar för
att minimera vårt koldioxidavtryck

Arbeta mot en hållbar framtid

Ta reda på mer om hur vi arbetar för
att minimera vårt koldioxidavtryck

Why eReaders?

Go beyond paper: Try digital reading with Kobo eReaders

Arbeta mot en
hållbar framtid

Ta reda på mer om hur vi arbetar
för att minimera vårt koldioxidavtryck

Att anta ett miljömedvetet
förhållningssätt

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2022 har alla Kobo-läsare tillverkats med mer miljömedvetna material.

Alla har en exteriör tillverkad av:

mer än
85 %

återvunnen plast

inklusive
10 %

havsbunden plast

Dessa material hjälper oss att avleda plastflaskor, CD-skivor, DVD-skivor och annat avfall från våra hav och soptippar.

Våra mer miljömedvetna förpackningar är även magnetfria och tillverkade av FSC-certifierat återvunnet papper.

Läsplattorna Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour och Kobo Libra Colour kan repareras. Lär dig hur man förlänger deras livslängd på kobo.com/repairability.


Att anta ett miljömedvetet
förhållningssätt

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2022 har alla Kobo-läsare tillverkats med mer miljömedvetna material.

Alla har en exteriör tillverkad av:

mer än
85 %

återvunnen plast

inklusive
10 %

havsbunden plast

Dessa material hjälper oss att avleda plastflaskor, CD-skivor, DVD-skivor och annat avfall från våra hav och soptippar.

Våra mer miljömedvetna förpackningar är även magnetfria och tillverkade av FSC-certifierat återvunnet papper.

Läsplattorna Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour och Kobo Libra Colour kan repareras. Lär dig hur man förlänger deras livslängd på kobo.com/repairability.

Minska utsläpp på eReader-försändelser

I år kommer vi att kompensera 100 % av koldioxidutsläppen i
samband med leveranser av Kobo eReaders. Det motsvarar:

1+ miljard

de smartphone-uri încărcate
timp de un an

1 600+

de mașini scoase din
circulație timp de un an

900+

de case alimentate cu energie
regenerabilă timp de un an

För att hjälpa till att uppnå detta har vi samarbetat
med Coastal First Nations-Great Bear Initiative på
Great Bear Forest Carbon Project.

Projektet balanserar mänskligt välbefinnande med förbättrad skötsel av marken, och fördelar koldioxidkreditintäkter mellan de nio First Nation-samhällen som finns på Haida Gwaii.

Effekter av projektet

Så här har the Great Bear Forest Carbon Project gjort skillnaden:

Jättetuja
("Livets träd")
är skyddade från avverkning

Avlägsnande av
1 000 000 ton CO2e från
atmosfären årligen

Skyddar livsmiljöerna för havslädersköldpaddor,
gråvalar och Stellers sjölejon

Att anta ett miljömedvetet förhållningssätt

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Sedan 2022 har alla Kobo-läsare tillverkats med mer miljömedvetna material.

Alla har en exteriör tillverkad av:

mer än
85 %

återvunnen plast

inklusive
10 %

havsbunden plast

Dessa material hjälper oss att avleda plastflaskor, CD-skivor,
DVD-skivor och annat avfall från våra hav och soptippar.

Våra mer miljömedvetna förpackningar är även
magnetfria och tillverkade av FSC-certifierat återvunnet papper.

Läsplattorna Kobo Clara BW, Kobo Clara Colour och
Kobo Libra Colour kan repareras. Lär dig hur man
förlänger deras livslängd på
 kobo.com/repairability.


Minska utsläpp på
eReader-försändelser

I år kommer vi att kompensera 100 % av koldioxidutsläppen i samband med leveranser av Kobo eReaders. Det motsvarar:

1+ miljard

smartphones
laddade i ett år

1 600+

bilar som tagits
av vägen i ett år

900+

bostäder om året som drivs av förnybar energi

För att hjälpa till att uppnå detta har vi samarbetat med Coastal First Nations-Great Bear Initiative på Great Bear Forest Carbon Project.

Projektet balanserar mänskligt välbefinnande med förbättrad skötsel av marken, och fördelar koldioxidkreditintäkter mellan de nio First Nation-samhällen som finns på Haida Gwaii.

Effekter av projektet
Så här har the Great Bear Forest Carbon Project gjort skillnaden:

Jättetuja
("Livets träd")
är skyddade från avverkning

Avlägsnande av
1 000 000 ton
CO2e från
atmosfären årligen

Skyddar
livsmiljöerna för havslädersköldpaddor, gråvalar och Stellers sjölejon

Minska utsläpp
på eReader-försändelser

I år kommer vi att kompensera 100 % av koldioxidutsläppen i samband med leveranser
av Kobo eReaders. Det motsvarar:

1+ miljard

smartphones
laddade i ett år

1 600+

bilar som tagits
av vägen i ett år

900+

bostäder om året som
drivs av förnybar energi

Projektet balanserar mänskligt välbefinnande med förbättrad skötsel av marken, och fördelar koldioxidkreditintäkter mellan de nio First Nation-samhällen som finns på Haida Gwaii.

För att hjälpa till att uppnå detta har vi samarbetat med Coastal First Nations-Great Bear Initiative på Great Bear Forest Carbon Project.

Effekter av projektet
Så här har the Great Bear Forest Carbon Project gjort skillnaden:

Jättetuja ("Livets träd")
är skyddade från avverkning

Avlägsnande av 1 000 000
ton CO2e från atmosfären årligen

Skyddar livsmiljöerna för havslädersköldpaddor,
gråvalar och Stellers sjölejon