Skip to content

Frequently Asked Questions

 

Order Questions 

What payment methods do you accept?

The Kobo eReader Store accepts all major credit cards including Visa, MasterCard and American Express, as well as PayPal and Afterpay. Kobo Gift Cards cannot be used to purchase a device.

 

I’m tax exempt. How do I place my order?

You will need to file your tax exemption with your local government after you have purchased. To get your order invoice with your Tax ID on it, please visit the Order Status page.

 

I want to order Kobo eReaders in bulk. Who should I reach out to?

For orders of 10+ eReaders, please visit our bulk order page, or email us at kobo-corporateorders@rakuten.com and we’d be happy to help.

 

Do you offer curbside pickup?

We do not offer curbside pickup for the Kobo eReader Store. If you would like to purchase in-store, please visit one of our retailers listed here.

 

Why can’t I select a different country for shipping?

When you are at the checkout page to input your shipping information, the country is preselected based on your geolocation. This is to ensure that you are placing the order for delivery within the correct Kobo store and with the correct currency. If you are not located in Ireland, Romania, Poland, Czech Republic or Sweden, please visit our Regions page to visit the storefront for your country or our Retailers page for a list of our retailers.

 

How come my discount code is not working?

All discount codes are time sensitive and are to be used within the time intended for promotion. Except for special circumstances, discount codes cannot be redeemed on sale products.

 

Why can’t I apply more than one discount code on my order?

Only one discount code may be redeemed per order. If you have more than one discount code that you would like to apply, you will need to place more than one order in order to apply the discounts.

 

How do pre-orders work?

If you are placing a pre-order for a product, your credit card will be charged on the day of purchase. Your product will be shipped out on or before the in-store date, and should arrive on or just after the in-store date.

 

Kobo Account Questions 

What is the difference between Kobo’s eBookstore and the Kobo eReader store?

The Kobo eBookstore allows customers to purchase eBooks and audiobooks and add them to their Kobo library. The Kobo eReader Store allows customers to purchase Kobo eReaders and accessories and have them shipped directly to an address of their choosing within the country of the purchase. Your Kobo account information is not used while purchasing on the Kobo eReader Store.

 

Why do I have to input my email again when I place an order on the Kobo eReader Store?

The Kobo eReader Store is different from the Kobo eBookstore and we currently do not have the customer information linked between the two websites.

 

Product Questions 

My Kobo is not working, what should I do?

Please visit the Kobo Help Center to troubleshoot and reach out to our Customer Care team.

 

What is E Ink, and what makes it different than a phone or tablet screen?

E Ink is electronic ink that offers a glare-free, print-on-paper reading experience. In Kobo eReaders’ E Ink display, there are microscopic particles of black and white ink mixed in with each pixel on the screen. As you turn pages in your eBook, different ink particles move to the surface of your screen, appearing as text and pictures that look just like print on a page.

 

What’s the difference between front light and back light?

Kobo eReaders use front-light technology that diffuses light across the page, rather than illuminating it from behind. Back-lit screens often cause eyestrain because they shine outwards, towards your eyes, and because they require glass screens that reflect light and create harsh glare. ComfortLight on Kobo eReaders allows you to adjust light brightness, and select eReaders with ComfortLight PRO allow you to also adjust blue light levels.

 

What languages do the Kobo eReaders support?

Kobo eReaders support English, French, French (Canada), German, Spanish, Spanish (Mexico), Italian, Catalan, Portuguese, Portuguese (Brazil), Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Turkish, Japanese, and Traditional Chinese.

 

Are all SleepCovers compatible with all eReaders?

No, the accessories are only compatible with devices that share the same name. For example, the Kobo Nia SleepCover is only compatible with the Kobo Nia.

 

Často kladené otázky

 

Otázky k objednávce

Jaké platební metody přijímáte?

Obchod Kobo eReader Store přijímá všechny hlavní kreditní karty včetně karet Visa a MasterCard a také službu PayPal. Dárkové karty Kobo nelze použít k nákupu zařízení.

 

Jsem osvobozen od daně. Jak mohu provést objednávku?

Po zakoupení je třeba podat žádost o osvobození od daně u místní samosprávy. Chcete-li získat fakturu s vaším daňovým identifikačním číslem, navštivte stránku Stav objednávky.

 

Chci si objednat elektronické čtečky Kobo ve velkém. Koho mám oslovit?

Navštivte prosím naši stránku pro hromadné objednávky nebo nám napište na kobo-corporateorders@rakuten.comkobo-corporateorders@rakuten.com a my vám rádi pomůžeme.

 

Nabízíte svoz po obrubníku?

V obchodě s elektronickými čtečkami Kobo nenabízíme vyzvednutí u zákazníka. Pokud si přejete nakoupit v obchodě, navštivte některého z našich prodejců uvedených zde.

 

Proč nemohu vybrat jinou zemi pro přepravu?

Když na stránce pokladny zadáváte informace o přepravě, země je předem vybrána na základě vaší zeměpisné polohy. To proto, abyste se ujistili, že objednávku zadáváte k doručení ve správném obchodě Kobo a se správnou měnou. Pokud se nenacházíte v Irsku, Rumunsku, Polsku, České republice nebo Švédsku, navštivte prosím naši stránku Regiony a navštivte prodejnu ve vaší zemi nebo naši stránku Maloobchodníci, kde najdete seznam našich prodejců.

 

Jak to, že můj slevový kód nefunguje?

Všechny slevové kódy jsou časově citlivé a je třeba je použít v době určené pro propagaci. S výjimkou zvláštních okolností nelze slevové kódy uplatnit na výprodejové produkty.

 

Proč nemohu na svou objednávku uplatnit více než jeden slevový kód?

V rámci každé objednávky lze uplatnit pouze jeden slevový kód. Pokud máte více než jeden slevový kód, který chcete uplatnit, musíte zadat více než jednu objednávku, abyste mohli slevy uplatnit.

 

Jak fungují předobjednávky?

Pokud si produkt předobjednáváte, bude vám částka z kreditní karty stržena v den nákupu. Váš produkt bude odeslán v den zahájení prodeje nebo před ním a měl by dorazit v den zahájení prodeje nebo těsně po něm.

 

Otázky k účtu Kobo 

Jaký je rozdíl mezi obchodem Kobo eBookstore a obchodem Kobo eReader?

Obchod s elektronickými knihami Kobo umožňuje zákazníkům nakupovat elektronické knihy a audioknihy a přidávat je do knihovny Kobo. Obchod s elektronickými čtečkami Kobo umožňuje zákazníkům zakoupit elektronické čtečky Kobo a příslušenství a nechat si je zaslat přímo na jimi zvolenou adresu v zemi nákupu. Informace o vašem účtu Kobo se při nákupu v obchodě Kobo eReader Store nepoužívají.

 

Proč musím při objednávce v obchodě Kobo eReader Store znovu zadávat svůj e-mail?

Obchod Kobo eReader Store se liší od obchodu Kobo eBookstore a v současné době nemáme propojené informace o zákaznících mezi oběma webovými stránkami.

 

Otázky k produktu

Moje zařízení Kobo nefunguje, co mám dělat?

Pro řešení problémů navštivte Centrum nápovědy Kobo a obraťte se na náš tým péče o zákazníky.

 

Co je to E Ink a čím se liší od obrazovky telefonu nebo tabletu?

E Ink je elektronický inkoust, který nabízí čtení bez odlesků a bez tisku na papír. Na displeji elektronických čteček Kobo E Ink jsou v každém pixelu obrazovky přimíchány mikroskopické částice černého a bílého inkoustu. Při otáčení stránek v elektronické knize se různé částice inkoustu přesouvají na povrch obrazovky a zobrazují se jako text a obrázky, které vypadají stejně jako tisk na stránce.

 

Jaký je rozdíl mezi předním a zadním světlem?

Elektronické čtečky Kobo využívají technologii předního světla, která rozptyluje světlo po stránce, místo aby ji osvětlovala zezadu. Podsvícené obrazovky často způsobují únavu očí, protože svítí směrem ven, do očí, a protože vyžadují skleněné obrazovky, které odrážejí světlo a vytvářejí ostré odlesky. Funkce ComfortLight u elektronických čteček Kobo umožňuje nastavit jas světla a vybrané elektronické čtečky s funkcí ComfortLight PRO umožňují nastavit také úroveň modrého světla.

 

Jaké jazyky podporují elektronické čtečky Kobo?

Čtečky Kobo podporují tyto jazyky: angličtina, francouzština (vč. kanadské), němčina, španělština, španělština (vč. Lat. Am.), italština, katalánština, portugalština, portugalština (vč. brazilské), holandština, dánština, švédština, finština, norština, turečtina, japonština, tradiční čínština.

 

Jsou všechny obaly SleepCover kompatibilní se všemi čtečkami elektronických knih?

Ne, příslušenství je kompatibilní pouze se zařízeními se stejným názvem. Například Kobo Nia SleepCover je kompatibilní pouze s Kobo Nia.

 

Często zadawane pytania

 

Pytania dotyczące zamówienia

Jakie metody płatności są akceptowane?

Kobo eReader Store akceptuje wszystkie główne karty kredytowe, w tym Visa i MasterCard, a także PayPal. Kart podarunkowych Kobo nie można użyć do zakupu urządzenia.

 

Jestem zwolniony/-a z podatku. Jak złożyć zamówienie?

Po dokonaniu zakupu musisz złożyć wniosek o zwolnienie z podatku w lokalnym urzędzie. Aby otrzymać fakturę za zamówienie z identyfikatorem podatkowym, odwiedź stronę Status zamówienia.

 

Chcę zamówić hurtowo czytniki Kobo eReader. Do kogo mam się zwrócić?

Odwiedź naszą stronę zamówień hurtowych lub wyślij nam wiadomość e-mail na adres kobo-corporateorders@rakuten.com, a chętnie Ci pomożemy.

 

Czy oferujecie odbiór zamówienia na ulicy?

Nie oferujemy odbioru zamówienia na ulicy w Kobo eReader Store. Jeśli chcesz dokonać zakupu w sklepie, odwiedź jednego z naszych sprzedawców wymienionych tutaj.

 

Dlaczego nie mogę wybrać innego kraju do wysyłki?

Gdy przejdziesz na stronę płatności, żeby wprowadzić informacje o wysyłce, kraj zostanie wstępnie wybrany na podstawie Twojej geolokalizacji. Ma to na celu upewnienie się, że składasz zamówienie z dostawą we właściwym sklepie Kobo i we właściwej walucie. Jeśli nie znajdujesz się w Irlandii, Rumunii, Polsce, Czechach lub Szwecji, odwiedź naszą stronę Regiony, aby odwiedzić witrynę sklepową w swoim kraju lub naszą stronę Sprzedawcy, aby zobaczyć listę naszych sprzedawców.

 

Dlaczego mój kod rabatowy nie działa?

Wszystkie kody rabatowe są ograniczone czasowo i należy je wykorzystać w czasie przeznaczonym na promocję. Z wyjątkiem szczególnych okoliczności kodów rabatowych nie można wykorzystać na produkty objęte wyprzedażą.

 

Dlaczego nie mogę zastosować więcej niż jednego kodu rabatowego do mojego zamówienia?

W jednym zamówieniu można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Jeśli masz więcej niż jeden kod rabatowy, który chcesz zastosować, musisz złożyć więcej niż jedno zamówienie, aby skorzystać z rabatów.

 

Jak działają zamówienia w przedsprzedaży?

Jeśli składasz zamówienie w przedsprzedaży na produkt, Twoja karta kredytowa zostanie obciążona w dniu zakupu. Twój produkt zostanie wysłany w dniu otwarcia sklepu lub wcześniej i powinien dotrzeć do Ciebie w dniu otwarcia sklepu lub tuż po tej dacie.

 

Pytania dotyczące konta Kobo 

Jaka jest różnica między sklepem Kobo eBookstore a Kobo eReader Store?

Kobo eBookstore umożliwia klientom kupowanie e-booków i audiobooków oraz dodawanie ich do swojej biblioteki Kobo. Kobo eReader Store umożliwia klientom zakup czytników Kobo eReader i akcesoriów oraz wysłanie ich bezpośrednio na wybrany przez nich adres w kraju zakupu. Informacje o Twoim koncie Kobo nie są używane podczas zakupów w sklepie Kobo eReader Store.

 

Dlaczego muszę ponownie wpisać adres e-mail, kiedy składam zamówienie w Kobo eReader Store?

Kobo eReader Store różni się od Kobo eBookstore i obecnie nie mamy połączonych informacji o klientach między tymi dwiema witrynami.

 

Pytania dotyczące produktów

Moje Kobo nie działa, co mam zrobić?

Odwiedź Centrum pomocy Kobo, aby rozwiązać problemy i skontaktować się z naszym zespołem Obsługi klienta.

 

Co to jest E Ink i co odróżnia go od ekranu telefonu lub tabletu?

E Ink to elektroniczny atrament, który umożliwia drukowanie na papierze bez odblasków. Na wyświetlaczu E Ink czytników Kobo eReader znajdują się mikroskopijne cząsteczki czarnego i białego atramentu zmieszane z każdym pikselem na ekranie. Gdy przewracasz strony w e-booku, różne cząsteczki atramentu przesuwają się na powierzchnię ekranu, pojawiając się jako tekst i obrazy, które wyglądają jak wydruki na stronie.

 

Jaka jest różnica między przednim a tylnym oświetleniem?

Czytniki Kobo eReader używają technologii przedniego oświetlenia, która rozprasza światło na stronie, zamiast oświetlać ją od tyłu. Ekrany z podświetleniem często powodują zmęczenie oczu, ponieważ błyszczą na zewnątrz, w kierunku Twoich oczu, i ponieważ wymagają ekranów szklanych, które odbijają światło i tworzą ostre odblaski. ComfortLight w czytnikach Kobo eReader umożliwiają regulację jasności światła, a wybrane czytniki z ComfortLight PRO umożliwiają również regulację poziomów niebieskiego światła.

 

Jakie języki obsługują czytniki Kobo eReader?

Czytniki Kobo eReader obsługują następujące języki: angielski, francuski, francuski (Kanada), niemiecki, hiszpański, hiszpański (Meksyk), włoski, kataloński, portugalski, portugalski (Brazylia), holenderski, duński, szwedzki, fiński, norweski, turecki, japoński, chiński tradycyjny.

 

Czy wszystkie etui SleepCover są kompatybilne ze wszystkimi czytnikami eReader?

Nie, akcesoria są kompatybilne tylko z urządzeniami o tej samej nazwie. Na przykład etui Kobo Nia SleepCover jest kompatybilne tylko z Kobo Nia.

 

Întrebări frecvente

 

Întrebări despre comandă

Ce metode de plată acceptați?

Magazinul Kobo eReader acceptă toate cardurile principale de credit, inclusiv Visa și MasterCard, precum și PayPal. Cardurile cadou Kobo nu pot fi utilizate pentru a achiziționa un dispozitiv.

 

Sunt scutit de plata taxelor. Cum plasez comanda mea?

Va trebui să depuneți documentul doveditor al scutirii fiscale emis de către autoritatea dvs. publică locală, după ce ați efectuat achiziția. Pentru a primi factura cu codul dvs. de identificare fiscală menționat pe ea, vizitați pagina Stare comandă.

 

Doresc să comand mai multe dispozitive Kobo eReader. Cu cine ar trebui să iau legătura?

Vizitați pagina noastră pentru comenzi de volum sau trimiteți-ne un e-mail la adresa: kobo-corporateorders@rakuten.com și vom fi bucuroși să vă oferim asistență.

 

Oferiți posibilitatea ridicării comenzii dintr-un magazin local?

Pentru magazinul Kobo eReader, nu oferim posibilitatea ridicării comenzii dintr-un magazin local. Dacă doriți să cumpărați din magazin, vizitați unul dintre comercianții noștri cu amănuntul enumerați aici.

 

De ce nu pot selecta o țară diferită pentru expediere?

Când vă aflați în pagina de efectuare a plății și trebuie să completați informațiile de expediere, țara este preselectată în funcție de locația dvs. geografică. Aceasta pentru a vă asigura că plasați comanda pentru livrare în magazinul Kobo corect și în moneda corectă. Dacă nu vă aflați în Irlanda, România, Polonia, Republica Cehă sau Suedia, vizitați pagina noastră Regiuni pentru a accesa magazinul aferent țării dvs. sau pagina noastră Comercianți pentru lista comercianților noștri cu amănuntul.

 

Din ce motiv codul meu de reducere nu funcționează?

Toate codurile de reducere au o perioadă de valabilitate și trebuie să fie utilizate în perioada alocată promoției. Cu excepția circumstanțelor speciale, codurile de reducere nu pot fi aplicate produselor aflate deja la promoție.

 

De ce nu pot aplica mai mult de un singur cod de reducere la comanda mea?

Pentru fiecare comandă se poate aplica un singur cod de reducere. Dacă aveți mai multe coduri de reducere pe care doriți să le aplicați, va trebui să plasați mai multe comenzi pentru a aplica reducerile.

 

Cum funcționează precomenzile?

Dacă plasați o precomandă pentru un produs, cardul dvs. de credit va fi debitat în ziua achiziției. Produsul dvs. va fi expediat la sau înainte de data din magazin și ar trebui să sosească la sau după data din magazin.

 

Întrebări despre contul Kobo 

Care este diferența dintre librăria electronică Kobo și magazinul de dispozitive eReader Kobo?

Librăria electronică Kobo le permite clienților să achiziționeze cărți electronice și cărți audio și să le adauge la biblioteca lor Kobo. Magazinul de dispozitive eReader Kobo le permite clienților să cumpere dispozitive eReader Kobo și accesorii și să le primească direct la adresa aleasă, din țara în care s-a efectuat achiziția. Informațiile privind contul dvs. Kobo nu sunt utilizate când efectuați cumpărături din magazinul de dispozitive eReader Kobo.

 

De ce trebuie să îmi completez din nou adresa de e-mail când plasez o comandă în magazinul de dispozitive eReader Kobo?

Magazinul de dispozitive eReader Kobo este diferit de librăria electronică Kobo și, la momentul de față, informațiile clienților de pe cele două site-uri nu sunt asociate.

 

Întrebări despre produs

Dispozitivul meu Kobo nu funcționează. Ce ar trebui să fac?

Vizitați Centrul de asistență Kobo pentru depanare și contactați echipa noastră de Asistență clienți.

 

Ce este E Ink și prin ce este acesta diferit de ecranul unui telefon sau al unei tablete?

E Ink reprezintă cerneala electronică ce oferă o experiență de lectură fără reflexii, ca și cum ați citi de pe o pagină din hârtie. În afișajul E Ink al dispozitivelor eReader Kobo, există particule microscopice de cerneală neagră și albă, amestecate cu fiecare pixel de pe ecran. Pe măsură ce întoarceți paginile din cartea dvs. electronică, diferitele particule de cerneală se deplasează către suprafața ecranului dvs., apărând sub formă de text și imagini care arată ca o foaie de hârtie tipărită.

 

Care este diferența între lumina frontală și lumina posterioară?

Dispozitivele eReader Kobo folosesc tehnologia cu lumină frontală care difuzează lumina la nivelul paginii, în loc să o ilumineze din spate. Ecranele luminate din spate obosesc deseori ochii, deoarece luminează către exterior, înspre ochii dvs., și din această cauză necesită ecrane din sticlă care să reflecte lumina și care creează, astfel, o strălucire puternică. Funcția ComfortLight a dispozitivelor eReader Kobo vă permite să ajustați luminozitatea, iar unele dispozitive eReader cu ComfortLight PRO vă permit și să ajustați nivelurile luminii albastre.

 

Ce limbi acceptă dispozitivele eReader Kobo?

Dispozitivele eReader Kobo acceptă limbile engleză, franceză, franceză canadiană, germană, spaniolă, spaniolă mexicană, italiană, catalană, portugheză, portugheză braziliană, olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, norvegiană, turcă, japoneză și chineză tradițională.

 

Toate husele SleepCover sunt compatibile cu toate dispozitivele eReader?

Nu, accesoriile sunt compatibile doar cu dispozitivele care au același nume. De exemplu, husa SleepCover Kobo Nia este compatibilă numai cu Kobo Nia.

 

Vanliga frågor

 

Frågor om beställning

Vilka betalningsmetoder accepterar du?

Kobo eReader-butik accepterar kort från alla större kreditkortsinstitut inklusive Visa och MasterCard, samt PayPal. Presentkort från Kobo kan inte användas för att köpa en enhet.

 

Jag är momsbefriad. Hur gör jag min beställning?

Du kommer att behöva lämna in din skattebefrielse till din lokala myndighet efter att du har genomfört köpet. För att få din orderfaktura med ditt skatte-ID inkluderat, går du till beställningsstatus på vår hemsida.

 

Jag vill beställa Kobo eReaders i bulk. Vem ska jag kontakta?

Besök vår massbeställningssida eller mejla oss på kobo-corporateorders@rakuten.com så hjälper vi dig gärna.

 

Erbjuder du upphämtning vid trottoarkanten?

Vi erbjuder inte upphämtning vid trottoarkanten för Kobo eReader-butik. Om du vill köpa i butik, besök en av våra återförsäljare som listats här.

 

Varför kan jag inte välja ett annat leveransland?

När du är på betalningssidan för att mata in din fraktinformation, är landet förvalt baserat på din geolokalisering. Detta för att säkerställa att du lägger beställningen för leverans i rätt Kobo-butik och med rätt valuta. Om du inte befinner dig i Irland, Rumänien, Polen, Tjeckien eller Sverige, besök vår sida för regioner för att gå till butiksfönstret för ditt land eller vår återförsäljarsida för en lista med våra återförsäljare.

 

Varför fungerar inte min rabattkod?

Alla rabattkoder är tidskänsliga och ska användas inom den tid som är avsedd för marknadsföring. Med undantag för särskilda omständigheter kan rabattkoder inte lösas in på rabatterade produkter.

 

Varför kan jag inte använda mer än en rabattkod för min beställning?

Det går endast att lösa in en rabattkod per beställning. Om du har mer än en rabattkod som du vill använda, måste du göra mer än en beställning för att kunna tillämpa rabatten.

 

Hur fungerar förbeställningar?

Om du gör en förbeställning av en produkt debiteras ditt kreditkort på inköpsdagen. Din produkt kommer att skickas ut på eller före butiksdatumet och bör komma fram på eller strax efter butiksdatumet.

 

Frågor om Kobo-kontot 

Vad är skillnaden mellan Kobos eBookstore och Kobo eReader-butik?

Kobo eBookstore låter kunder köpa e-böcker och ljudböcker och lägga till dem i deras Kobo-bibliotek. Kobo eReader-butik låter kunder att köpa Kobo eReaders och tillbehör och få dem levererade direkt till en adress som de själva väljer inom det land där köpet sker. Din Kobo-kontoinformation används inte när du köper i Kobo eReader-butik.

 

Varför måste jag ange min e-postadress igen när jag gör en beställning i Kobo eReader-butik?

Kobo eReader-butik skiljer sig från Kobo eBookstore och för närvarande är kundinformationen inte länkad mellan de två webbplatserna.

 

Frågor om produkter

Min Kobe har slutat fungera, vad ska jag göra?

Besök Kobos hjälpcenter för felsökning eller prata med vårt kundtjänstteam.

 

Vad är E Ink och vad gör det annorlunda än en telefon- eller surfplatta?

E Ink är elektroniskt bläck som erbjuder en bländfri, tryckt-på-papper-läsupplevelse. I Kobo eReaders E Ink-skärm blandas mikroskopiska partiklar av svartvitt bläck med varje pixel på skärmen. När du bläddrar i din e-bok flyttas olika bläckpartiklar till skärmens yta och visas som text och bilder som ser ut precis som utskrift på en sida.

 

Vad är det för skillnad mellan frontljus och bakljus?

Kobo eReaders använder frontljusteknik som sprider ljuset över sidan, snarare än att belysa det bakifrån. Bakgrundsbelysta skärmar orsakar ofta ansträngda ögon eftersom de lyser utåt, mot dina ögon och kräver därför glasskärmar som reflekterar ljus vilket skapar en hård bländning. ComfortLight på Kobo eReaders låter dig justera ljusintensiteten och utvalda läsplattor med ComfortLight PRO låter dig även justera blåljusnivåer.

 

Vilka språk stöder Kobo eReaders?

Kobo eReaders stöder engelska, franska, franska (Kanada), tyska, spanska, spanska (Mexiko), italienska, katalanska, portugisiska, portugisiska (Brasilien), holländska, danska, svenska, finska, norska, turkiska, japanska och traditionell kinesiska.

 

Är alla SleepCovers kompatibla med alla läsplattor?

Nej, tillbehören är endast kompatibla med enheter som delar samma namn. Till exempel är Kobo Sage SleepCover endast kompatibelt med Kobo Nia.